Περιγραφή

Spartan Security

Η εταιρεία Gworks Integrated Solutions συνεργάζεται με το κορυφαίο Κέντρο Λήψεως Σημάτων, την Spartan Security, για να μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Η Spartan L.T.D. διατηρεί κέντρο λήψεως σημάτων συναγερμού λειτουργίας επί 24ώρου βάσεως και όλο το χρόνο, προκειμένου να δέχεται ψηφιακά σήματα επείγουσας ανάγκης από το σύστημα συναγερμού που είναι εγκατεστημένο στο χώρο του συνδρομητή, μέσω τηλεφωνικής γραμμής. Τα εισερχόμενα αυτά σήματα επεξεργάζεται και αξιοποιεί το εκπαιδευμένο προσωπικό της Spartan το οποίο έχει ειδικευτεί στον τομέα υψηλής ασφάλειας, με σύστημα μηχανοργάνωσης προηγμένης τεχνολογίας.

Πιο αναλυτικά, τα εισερχόμενα σήματα που λαμβάνει η Spartan και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις της έναντι των συνδρομητών της, έχουν ως εξής:

1. ΣΗΜΑ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ

Ειδοποιείται αμέσως τηλεφωνικώς η Άμεση Δράση (100), ή το τοπικό Αστ. Τμήμα για ασφαλιζόμενους χώρους εκτός Αθηνών, ο συνδρομητής, όπως και τα τηλέφωνα βοηθείας (που ο ίδιος έχει γνωστοποιήσει εγγράφως) προς άμεση ενημέρωσή του. Επιπλέον, η Spartan είναι σε θέση να γνωρίζει πoιo τμήμα του ασφαλιζόμενου χώρου παραβιάστηκε.

2. ΣΗΜΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Ειδοποιείται αμέσως τηλεφωνικώς η πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς και ο συνδρομητής στα ανωτέρω τηλέφωνα. (Εφόσον έχει τοποθετηθεί ειδικό σύστημα πυρανίχνευσης).

3. ΣΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ

Στην περίπτωση αυτή, ο συναγερμός στον προστατευόμενο χώρο είναι σιωπηλός (δίνεται σε επείγουσα ανάγκη προσωπικής απειλής, με το πάτημα ενός ειδικού μπουτόν) και το σήμα που λαμβάνει η Spartan αξιοποιείται ως ανωτέρω, ενημερώνοντας την Άμεσο Δράση για το υπερεπείγον του περιστατικού.

4. ΣΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Και σε αυτή την περίπτωση, το σήμα δίνεται με το πάτημα ενός ειδικού μπουτόν, (το οποίο μπορεί να είναι και ασύρματο) και ειδοποιούνται αμέσως όλα τα τηλέφωνα ανάγκης, που εγγράφως έχουν γνωστοποιηθεί από τον συνδρομητή (προσωπικός γιατρός, ασφαλιστική εταιρεία, συγγενικά πρόσωπα κ.λ.π.), ενημερώνοντας για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του περιστατικού.

5. ΣΗΜΑ ΠΤΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ειδοποιείται το συντομότερο ο υπεύθυνος τεχνικός / εγκαταστάτης του συστήματος. (Η αντικατάσταση των μπαταριών γίνεται με δαπάνη του συνδρομητή).

6. ΣΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ενημερώνεται ο συνδρομητής δύο ώρες μετά την λήψη του σήματος. (Το σύστημα συναγερμού έχει αυτονομία λειτουργίας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα περίπου 10-12 ώρες).

7. ΣΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΔΟΚΙΜΗ

Ειδοποιείται το συντομότερο ο υπεύθυνος τεχνικός και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες προς άμεση αποκατάσταση του συστήματος.

8. ΣΗΜΑ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΟΝ) ΚΑΙ ΠΑΥΣΗΣ (OFF)

Η Spartan έχει την δυνατότητα καταγραφής για το ποιος χρήστης και τι ώρα ενεργοποίησε ή απενεργοποίησε το σύστημα (ΟΝ-ΟFF). Υπάρχει εξάλλου η δυνατότητα να ενημερώνεται σχετικά ο συνδρομητής και να του υποβάλλεται, στο τέλος του μήνα, σχετική κατάσταση σημάτων, εφόσον το ζητήσει.

Πρέπει τέλος να σημειωθεί, ότι κάθε πληροφορία για τα σήματα του συστήματος συναγερμού και την πορεία λειτουργίας του, δίνεται στον συνδρομητή από τους χειριστές της Spartan αποκλειστικά και μόνο όταν αυτός αναφέρει τον ειδικό τετραψήφιο κωδικό αναγνώρισης έτσι ώστε να διατηρείται το απόρρητο των κινήσεών του.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εικοσαετή πείρα της στα συστήματα συναγερμού, τις 35.000 περίπου συνδέσεις ασφαλιζόμενων συνδρομητών σε ολόκληρη την Ελλάδα και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της, η Spartan είναι σε θέση να σας προσφέρει με εγγύηση και υπευθυνότητα τις υπηρεσίες της, στον τομέα της υψηλής ασφάλειας και της καλής λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο κεντρικό site της Spartan Security (www.spartan.gr)