Περιγραφή

LANCOM 1711 + VPN

Το LANCOM 1711 + VPN είναι η ιδανική λύση για VPN router σε επαγγελματικούς χώρους.

Διαθέτει ενσωματωμένα 5 ολοκληρωμένα IPSec κανάλια VPN και με αναβάθμιση με LANCOM VPN option παρέχει 25 κανάλια VPN. Η LANCOM 1711 + VPN υποστηρίζει πολλαπλά εικονικά δίκτυα χάρη στη VLAN υποστήριξη. Η θύρα USB 2.0 host παρέχει κεντρική πρόσβαση σε εκτυπωτές του δικτύου. Το ISDN interface επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση. Το firewall παρέχει ανίχνευση εισβολής και Denial-of-Service προστασία με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

  • For connection to an ADSL/SDSL/VDSL modem
  • Five IPSec VPN channels integrated, extendible to 25, integrated VPN hardware acceleration
  • Supports VLANs and LANCOM Advanced Routing und Forwarding (ARF)
  • ISDN interface for remote access, remote maintenance and dial-backup
  • Quality of Service and bandwidth management
  • Load balancing with up to four WAN connections
  • Stateful inspection firewall with intrusion detection and Denial-of-Service protection
  • Four separable switch ports
  • USB 2.0 Port
  • Increased memory