Περιγραφή

Aastra DeTeWe OpenCom 150

To OpenCom 150plus και 150rack μπορεί να υποστηρίξει μέχρι 5 κάρτες επέκτασης στην βασική του έκδοση. Ανάλογα με τις κάρτες επέκτασης στο OpenCom 150 μπορούν να συνδεθούν έως και 24 UPN ψηφιακές συσκευές ή 36 αναλογικές αναλογικές συσκευές για τους χρήστες. Το μέγιστο επίπεδο εξοπλισμού του συστήματος είναι 94 θύρες συμπεριλαμβανομένης της κάρτας S2M-PRI (για σύνδεση με γραμμή ISDN PRI – 30 κανάλια).

Τέλος, στην περίπτωση που στο κέντρο χρειαστούν επιπλέον πόρτες ή κάρτες, τότε μπορεί να συνδεθεί με δεύτερο OpenCom 150 ενεργοποιώντας άδεια χρήσης.

  • 5 θέσεις για κάρτες επέκτασης
  • 4 IP system phones
  • DeTeWe M100-AT4 (Κάρτα επέκτασης για 4 γραμμές POTS / PSTN)
  • DeTeWe M100-TFE (Κάρτα ενεργών επαφών)
  • DeTeWe M100‐U4d (Κάρτα επέκτασης για 4 θύρες ψηφιακών εσωτερικών)
  • DeTeWe M100-U8d (Κάρτα επέκτασης για 8 θύρες ψηφιακών εσωτερικών)
  • DeTeWe M100‐A4 (Κάρτα επέκτασης για 4 θύρες απλών αναλογικών εσωτερικών με αναγνώριση κλήσης)
  • DeTeWe M100‐A8 (Κάρτα επέκτασης για 8 θύρες απλών αναλογικών εσωτερικών με αναγνώριση κλήσης)
  • DeTeWe M100‐S4 (Κάρτα επέκτασης για 4 γραμμές ISDN – BRI)
  • DeTeWe M100‐S2U6d (Κάρτα επέκτασης για 2 γραμμές ISDN – BRI & 6 θύρες ψηφιακών εσωτερικών)
  • DeTeWe M100‐S2A6 (Κάρτα επέκτασης για 2 γραμμές ISDN – BRI & 6 απλών αναλογικών εσωτερικών με αναγνώριση κλήσης)
  • DeTeWe OC100 S2M Module (Κάρτα επέκτασης για 1 γραμμή ISDN – PRI ‐ 30 κανάλια)
  • DeTeWe M100‐IP