Περιγραφή

Aastra DeTeWe OpenCom 130

Η επεκτασιμότητα του OpenCom 130 δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να είναι ένα βήμα μπροστά καλύπτοντας τις πραγματικές ανάγκες τους, βελτιώνοντας συγχρόνως την ποιότητα και τους τρόπους επικοινωνίας της επιχείρησης .

Το OpenCom 130 modular υποστηρίζει τη χρήση μέχρι 19 UPN ψηφιακές συσκευες (proprietary phones) ή έως 28 αναλογικές θύρες (a/b ports). Η μέγιστη χωρητικότητα του συστήματος φτάνει μέχρι και 84 θύρες! Αν αυτό δεν είναι αρκετό, το OpenCom 130 modular μπορεί να συνδυαστεί με ένα από τα άλλα συστήματα OpenCom 100 για περαιτέρω αύξηση μεγέθους.

 • 2 So-bus (διαμορφώσιμα σε Internal ή External)
 • 4 a/b ports (θύρες FXS για την σύνδεση αναλογικών τερματικών) υποστηρίζονται συσκευές με αναγνώριση κλήσης (Caller ID)
 • 4 IP phones
 • 3 UPN ψηφιακές συσκευές
 • Δυνατότητα επέκτασης με κάρτα DeTeWe Expansion Set
 • Slot σύνδεσης με κάρτα επαφών TFE (M100-TFE module)
 • DeTeWe M100-AT4 (Κάρτα επέκτασης για 4 γραμμές POTS / PSTN)
 • DeTeWe M100-TFE (Κάρτα ενεργών επαφών)
 • DeTeWe M100‐U4d (Κάρτα επέκτασης για 4 θύρες ψηφιακών εσωτερικών)
 • DeTeWe M100-U8d (Κάρτα επέκτασης για 8 θύρες ψηφιακών εσωτερικών)
 • DeTeWe M100‐A4 (Κάρτα επέκτασης για 4 θύρες απλών αναλογικών εσωτερικών με αναγνώριση κλήσης)
 • DeTeWe M100‐A8 (Κάρτα επέκτασης για 8 θύρες απλών αναλογικών εσωτερικών με αναγνώριση κλήσης)
 • DeTeWe M100‐S4 (Κάρτα επέκτασης για 4 γραμμές ISDN – BRI)
 • DeTeWe M100‐S2U6d (Κάρτα επέκτασης για 2 γραμμές ISDN – BRI & 6 θύρες ψηφιακών εσωτερικών)
 • DeTeWe M100‐S2A6 (Κάρτα επέκτασης για 2 γραμμές ISDN – BRI & 6 απλών αναλογικών εσωτερικών με αναγνώριση κλήσης)
 • DeTeWe OC100 S2M Module (Κάρτα επέκτασης για 1 γραμμή ISDN – PRI ‐ 30 κανάλια)
 • DeTeWe M100‐IP