Περιγραφή

LANCOM 1721+ VPN

Το LANCOM 1721 + VPN είναι ένα κορυφαίο μοντέλο της LANCOM, με ενσωμετωμένα VPN components για ασφαλή μετάδοση δεδομένων μέσω Internet.

Το LANCOM 1721 + VPN έχει ADSL2 + modem έτσι ώστε να μπορεί να συνδεθεί απευθείας με το Internet. Έχει πέντε IPsec VPN κανάλια στην βασική του μορφή και μπορεί να αναβαθμιστεί σε 25 κανάλια με αγορά VPN option.

Ρυθμίζεται εύκολα με δωρεάν user friendly software από την LANCOM. Το LANmonitor εργαλείο διαχείρισης παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση του συνόλου του δικτύου.
Εκτεταμένες λειτουργίες ασφαλείας, όπως το ενσωματωμένο firewall παρέχει υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας.

Διαφορετικές επιλογές σύνδεσης, όπως ISDN, USB 2.0 και τη σειριακή θύρα παρέχουν εναλλακτικές λύσεις για την IP για την πρόσβαση της συσκευής.

  • Integrated ADSL2+ modem
  • 5 integrated IPsec VPN channels, upgradeable to 25, integrated hardware acceleration
  • Supports VLANs and LANCOM Advanced Routing und Forwarding (ARF)
  • Stateful-inspection firewall with intrusion detection/denial-of-service protection
  • Multiple interfaces: ISDN, USB-2.0 port, Ethernet, and serial port
  • Free management tools
  • Useful installation wizards such as 1-Click-VPN