Περιγραφή

Crow CR-16 ICON ST

  • Πληκτρολόγιο 16 ζωνών για πίνακες σειράς Crow Runner
  • LED ενδείξεις πληκτρολογίου
  • Πληκτρολόγιο 16 ζωνών για πίνακες σειράς Runner
  • LED ενδείξεις πληκτρολογίου